Metodika - Paliesiaus fizinio krūvio klinika - individualios programos be vaistų!
Paliesiaus širdies sveikatos ir fizinio krūvio terapijos klinikoje taikoma metodika

Fizinio krūvio terapijos terminas Lietuvos medicinoje lig šiol nebuvo vartotas, tad vis dar yra naujiena. Jis atitinka anglų kalbos terminus exercise therapy arba medically supervised exercising/fitness. Taigi, kas tai yra? Fizinio krūvio terapija – gydymas dozuotu fiziniu krūviu. Tai suplanuota, struktūruota ir kartotinė fizinė veikla, taikoma gydymo tikslais, siekiant sumažinti ligų simptomus, pagerinti organizmo funkcinę būklę, gyvenimo kokybę bei sustiprinti laimės pojūtį. Fizinis aktyvumas įtraukiamas į paciento gydymo ir profilaktikos planą kaip neatsiejama jo dalis. Gydymo programos sudaromos remiantis sporto medicinos principais bei įrodymais pagrįstomis metodinėmis gydymo fiziniu krūviu rekomendacijomis. Paprastai kalbant, tai sportavimas sveikatai gerinti prižiūrint kvalifikuotam medicinos personalui. Paliesiaus klinika turi klinikinių tyrimų laboratoriją, tiesioginės (angl. Real time) stebėsenos sistemą, pirmosios pagalbos rinkinį ir kitas priemones, reikalingas užtikrinti programų efektyvumą. Fizinio krūvio teigiamo efekto ir naudos sveikatai (tiek fiziologinio, tiek psichologinio) siekiama kompleksiškai derinant šią terapiją su mityba, psichologinėmis technikomis, fizioterapija, medikamentiniu gydymu ir edukacija.

Holistinis požiūris į fizinį aktyvumą

Patyrę klinikos įkūrėjai padarė svarbią išvadą, jog susirgus pirmiausia būtina panaudoti vidinius organizmo resursus ir tik išnaudojus visas galimybes, jei yra būtina, taikyti medikamentinę terapiją. Todėl Paliesiaus širdies sveikatos ir fizinio krūvio terapijos klinikos veikla paremta alternatyvia medikamentiniam gydymui idėja, kuri pagrįsta medicinos mokslo (plačiau apie tai žemiau). Mūsų pagrindinis tikslas – individualiai parinktu fiziniu krūviu prižiūrint gydytojams (angl. „medically supervised physical exercising“) užtikrinti geresnę sveikatą kiekvienam pacientui.

Norėdami užtikrinti maksimalų paciento saugumą gydymo programos metu, paciento sveikatos būklei ištirti ir stebėti pasitelkiame moderniausias medicinines ir informacines technologijas. Taip įsitikiname, ar galima taikyti gydymą fiziniu krūviu, ir kokios yra gydomąjį poveikį užtikrinančios konkretaus paciento fizinio krūvio ribos.

Bendra recepto apimtis yra kruopščiai subalansuotas jo dalių derinys, pagrįstas fizine tolerancija, gydymo tikslu ir paciento sveikatos būkle. Norint gauti veiksmingą ir tvarų receptą, reikia atsižvelgti į visas dalis. Būtinas holistinis ir individualus požiūris.

Fizinio krūvio receptas

Fizinio krūvio terapijos – dozuoto aktyvumo receptas yra pagrįstas FITT – VP principu.
F (angl. Frequency) – dažnis (fizinio aktyvumo užsiėmimų skaičius per savaitę)
I (angl. Intensity) – intensyvumas (atsižvelgiant į slenksčius skiriamas lengvas, vidutinis, sunkus)
T (angl. Time) – laikas (užsiėmimų trukmė)
T (angl. Type) – tipas (fizinio aktyvumo veiklos rūšis)
V (angl. Volume) – apimtis (dažnis + intensyvumas + laikas)
P (angl. Progress) – progresas (recepto pritaikymas laikui bėgant)

Individuali tolerancija fiziniam krūviui

Atliekant kardiopulmoninį krūvio testą, nustatomas fizinis pajėgumas, fizinio krūvio tolerancija, organizmo reakcija į krūvį, slenksčiai ir pulso zonos, kurie naudojami sudarant receptą ir vertinant galimą fizinio krūvio riziką. Individualios intensyvumo ribos yra svarbiausia fizinio krūvio recepto dalis.

Diagnozės svarba

Paciento diagnozė yra labai svarbi vertinant organizmo atsaką į fizinio krūvio dozę, todėl atskiri susirgimai turi skirtingą reikšmę sudarant fizinio krūvio receptą ir gydymo tikslus.

Individualios sąlygos

Remiantis nustatytu individualiu fizinio krūvio intensyvumu parenkamas fizinio krūvio tipas (anaerobinis ar anaerobinis), tačiau konkretūs pratimai ar veikla pritaikomi pagal paciento pomėgius, patirtį, galimybes.

Recepto atnaujinimas

Laikui bėgant receptas atnaujinamas. Pagerėjus sveikatos būklei, fiziniam pajėgumui ar po ligos, atostogų intensyvumas ir kiti komponentai gali būti keičiami. Siekiant geriausio fizinio krūvio efekto, receptas turi būti peržiūrimas.

Fizinis krūvis kaip vaistas, kokia dozė yra teisinga?

Dozės atsakas

Fizinio krūvio ir sveikatinimo rekomendacijos yra pagrįstos žiniomis apie dozės ir atsako sąsają tarp fizinio krūvio, sveikatos būklės ir rizikos.

Fizinis krūvis turi skirtingas dalis, pavyzdžiui, intensyvumą, trukmę, dažnį ir tipą. Bendras šių dalių kiekis (fizinio krūvio apimtis) ir jų deriniai yra susiję su skirtingais tikslais, kurių įgyvendinimui didelę reikšmę turi organizmo atsakas į fizinio krūvio dozę.

Dozės ir atsako ryšys tarp fizinio krūvio apimties ir poveikio sveikatai turi tiesinį – kreivinį ryšį. Pasiekus tam tikrą fizinio krūvio dozę, nauda sveikatai nebedidėja, tačiau išryškėja stresas dėl per didelio krūvio ir su juo susijusios rizikos.

Atsakas į dozę gali labai skirtis priklausomai nuo diagnozės, sveikatos būklės, rizikos veiksnių ir ankstesnio fizino aktyvumo. Atsakas į fizinio krūvio dozę yra individualus, todėl jį reikia ištestuoti. Skaitykite daugiau apie individualų testavimą.

Klinikinis saugumas

Visi pacientai yra tikrinami dėl su fiziniu krūviu susijusios rizikos ir yra aprūpinami belaidžiu EKG monitoriumi BodyGuardian Heart. Jo privalumai:

  • Belaidis ir realiojo laiko stebėjimas leidžia gydytojui, budinčiam visą parą, nuolat vertinti širdies veiklą.
  • Kiekvieną dieną vyksta individualus bendros būklės, reakcijos į fizinį krūvį vertinimas.

Širdies veiklos (ritmo ir laidumo) stebėjimas atliekamas naudojant BodyGuardian Heart sistemą. Tai yra saugi, neribojanti kasdieninės veiklos ir nesukelianti diskomforto (ant krūtinės priklijuojamas tik mažas monitorius) technologija, kurią patogu naudoti tiek specialistams, tiek pacientams. Gydytojas gali dirbti ir vertinti paciento širdies veiklą nuotoliniu būdu beveik realiu laiku, esant poreikiui net visą parą. Tuo metu pacientas gali jaustis saugiai, nes net gydytojui nesant šalia, užtikrinama stebėsena. Be to, tiriamasis gali bet kada susisiekti su gydytoju ir pasiteirauti ar jo ką tik atsiradęs simptomas susijęs su širdies veikla, ar jam galima tęsti fizinį krūvį. BodyGuardian Heart technologija suteikia galimybę tirti širdies veiklą realiomis sąlygomis ir užtikrina paciento saugumą, kuris yra vienas iš pagrindinių klinikos gydymo akcentų.

Pagrindinės asmeninės fizinio krūvio terapijos gydymo programos: