Privatumo politika

Privatumo politika

Gerbiamieji pacientai,
UAB „Diagnostinės sistemos“ Paliesiaus fizinio krūvio terapijos klinika (toliau – Klinika) būdama ilgamete, socialiai atsakinga ir rūpestinga Lietuvos sveikatos sistemos dalyve, siekdama užtikrinti Jums teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų aukšto standarto kokybę bei įvertinusi būtinumą Jums žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, parengė, patvirtino ir paskelbia šią Bendrovės informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Mes vertiname ir branginame mūsų su Jumis santykius, todėl siekiame suteikti Jums kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų patogumui informaciją apteikiame klausimų-atsakymų forma.

1. KODĖL KLINIKA TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Klinika vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
(i) palaiko dalykiškus santykius su Jumis, Klinikos pacientais užtikrina aukšto lygio kokybiškų paslaugų teikimą (angl. „client care“);
(ii) teikia Jums sveikatos priežiūros paslaugas;
(iii) tvarko darbo santykių ir darbų saugos dokumentaciją (sudaro darbo sutartis, vykdo jų apskaita, vykdo bendrovės kaip darbdavio pareigas, nustatytas teisės aktuose, palaiko ir užtikrina tinkamą komunikaciją su darbuotojais ne darbo metu, užtikrina tinkamas darbo sąlygas, kaupia ir saugo archyvinius duomenis, užtikrina darbuotojų ir dokumentų saugumą), susijusia su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu;
(iv) rengia ir tvarko sutartis (sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis), administruoja sutartinius bei su jais susijusius reguliacinius santykius;
(v) kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Jums teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, nustato Jūsų poreikius, formuoja individualizuotus pasiūlymus;
(vi) vykdo tiesioginę rinkodarą (siunčia Jums reklaminius pranešimus);
(vii) administruoja pacientų įsiskolinimus bei imasi priemonių jų grąžinimui;
(viii) renka, kaupia ir naudoja vaizdo duomenis (nuotraukas bei filmuotą medžiagą) sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, Klinikos reklamos, rinkodaros, marketingo ir kitais susijusiais tikslais;
(ix) naudoja apibendrintus socialinių tinklų lankymo ir interesų identifikavimo duomenis;
(x) naudoja IP adresų (interneto svetainės lankytojų naršyklių) atpažinimo galimybes (tinklapio slapukus).

Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja Klinką tvarkyti (rinkti, laikyti (saugoti), naudoti, dalintis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenis yra tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Klinikos vidaus tvarkomis bei atsižvelgdami į šioje informacijoje aprašytas sąlygas.

2. IŠ KUR KLINIKA GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Klinika Jūsų asmens duomenis gauna:
(i) tiesiogiai iš Jūsų (pvz., sudarydami sutartis, teikdami prašymus, prenumeruodami naujienlaiškius, pildydami anketas, siųsdami el. laiškus, Jus teikiate Klinikai savo asmens duomenis);
(ii) iš kitų gydymo įstaigų;
(iii) iš draudimo bendrovių;
(iv) iš bankų (pvz., Jūsų atliktų mokėjimų informacija);
(v) iš kompetentingų valstybės institucijų;
(vi) iš viešųjų duomenų bazių ir informacijos šaltinių (pvz., JAR, NTR, Credit info, Regia.lt ir pan.);
(vii) iš vaizdo stebėjimo medžiagos;
(viii) iš vaizdo fiksavimo (nuotraukos bei vaizdo įrašai) medžiagos;
(ix) slapukų.

3. KAM KLINIKA GALI PATEIKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Teisės aktai numato, kad Klinika gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims.
Klinika norėtų, kad Jus žinotumėte, kad Jūsų asmens duomenis Klinikoje teisėtai ir pagrįstai gali perduoti:
(i) kitoms gydymo įstaigoms;
(ii) draudimo bendrovėms;
(iii) paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Kliniką (pvz., finansinės įstaigos, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai ir patarėjai ir pan.);
(iv) kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Sveikatos apsaugos ministerija, Konkurencijos taryba ir kt.);
(v) valstybės registrams.

4. AR KLINIKAI BŪTINA TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Taip, būtina. Klinika atlieka Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes:
(i) be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti Jūsų, kaip pacientų, teisių ir teisėtų interesų apsaugai;
(ii) be šių duomenų nebūtų galimybės su Jumis sudaryti sutarčių ir jų vykdyti;
(iii) negalėtumėme analizuoti Jūsų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų paslaugų kokybės standarto taikymą;
(iv) tai padėtų operatyviai analizuoti Jūsų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų.
Be Jūsų asmens duomenų rinkimo ir kaupimo tai nebūtų įmanoma padaryti.
Ar Jus privalote teikti Klinikai savo asmens duomenis? Ne, Jus nesate įpareigoti to daryti. Tačiau be Jūsų asmens duomenų mes negalėsime tinkamai suteikti Jums paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių.

5. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO KLINIKA?
Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokius duomenis Klinika gauna. Pagal Klinikos veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenis:
(i) kontaktinė informacija (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
(ii) indentifikavimo informacija (asmens kodas, gimimo data, amžius, lytis);
(iii) ypatingus duomenis (informacija apie sveikatą);
(iv) vaizdo (filmavimo ir fotografavimo) duomenis (Jūsų atvaizdas);
(v) finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenis, pervestos pinigų sumos už prekes ir paslaugas);
(vi) prekybinė informacija (įsigytos paslaugos, išleistos pinigų sumos).

6. KIEK LAIKO KLINIKA SAUGOS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, Klinika saugo Jūsų asmens duomenis įvairiais terminais (priklauso nuo duomenų tipo, duomenų tvarkymo tikslo ir kitų sąlygų):
(i) 30 (trisdešimt) dienų, kai saugomi vaizdo stebėjimo duomenys;
(ii) 2 (du) metus nuo paskutinių sveikatos priežiūros paslaugų Jums suteikimo dienos tiesioginės rinkodaros atveju;
(iii) 5 (penkis) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su draudimo sutarčių vykdymu;
(iv) 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenis, susiję su klientu įsiskolinimais;
(v) 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su mokestinių pareigų vykdymu;
(vi) 25 (dvidešimt penkis) metus, kai tvarkomi asmens duomenys, įskaitant ypatingus, susiję su pacientams teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis;
(vii) 50 (penkiasdešimt) metų, kai tvarkomi Darbuotojų asmens duomenys.

7. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ SRITYJE?
Klinika gerbia ir atsakingai žiūri į Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų Jums apie jas priminti:
(i) Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Klinika turi. Tai Jūsų galite padaryti, pateikę rašytinį prašymą Klinikai;
(ii) Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šie duomenis nereikalauja specialaus apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenų pateikimas būtinas apdorojimas, Klinika pateiks Jums šiuos duomenis apibendrinta forma;
(iii) Jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba sunaikinti;
(iv) Jūs galite prašyti Klinikos apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
(v) Jus galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Klinikai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo;
(vi) Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai.

8. TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE SU MUMIS.
Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga. Jeigu turėtumėte klausimų apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, bet kada galite susiekti su Klinikos Duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu joana.bikulciene@paliesiausklinika.lt.

Visos teisės saugomos © 2018